Cercetare

          RAPOARTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

          REGISTRU DE EVIDENȚĂ A REZULTATELOR DE CERCETARE

 

PUBLICAȚII

CĂRȚI

 

 

 

 

 

 

 

Lista de lucrari stiintifice publicate de cercetatorii de la SCDCES-MM Perieni

 

PROIECTE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Proiect international  finantat de IAEA Viena, perioada 2022-2025

 

SOLUȚII DE ORGANIZARE ANTIEROZIONALĂ A TERITORIULUI ȘI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ DURABILĂ BAZATE PE INVENTARIEREA ALUNECĂRILOR DE TEREN ȘI RAVENELOR” (2021-2024)

Proiect finanțat de la Bugetul Statului de către Academia de Științe Agricole și Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Șișești” București

Director de proiect: Dr. ing. Hurjui Cosmin, CS II

Faza 1 – 2021: Bazinul hidrografic Tomești (jud. Vaslui)

Rezumatul raportului tehnico-stiintific de activitate faza I – Tomesti

Prezentare PowerPoint a activitatilor si rezultatelor din faza a-I-a

Faza 2 – 2022: Bazinul hidrografic Trestiana-Conizoaia (jud. Vaslui)

Faza 3 – 2023: Bazinul hidrografic Cârjăoani (jud. Vaslui)

Faza 4 – 2024: Bazinul hidrografic Valea Seacă (jud. Vaslui)

—————————————————————————–

SOLUŢII DE ORGANIZARE A TERITORIULUI AGRICOL ŞI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ DURABILĂ BAZATE PE INVENTARIEREA ALUNECĂRILOR DE TEREN ŞI RAVENELOR” – CONTRACT ADER 12.4.1/27.X.2015

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Contractor: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ”Mircea Moțoc” Perieni (SCDCES-MM Perieni)

Coordonator proiect: SCDCES-MM Perieni, Director de proiect: Dr. ing. Hurjui Cosmin, CS II

Partener 1: Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Responsabil de proiect: Prof. univ. dr. Rădoane Maria

Data începerii proiectului. 27.X.2015; Data finalizării proiectului: 30.XI.2018; Durata: 38 luni
Faza: nr. 1. Studiu documentar şi de teren privind selectarea unor micro bazine hidrografice ce se vor constitui în perimetre de studiu si pentru care se vor propune soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă. Prezentare PP Faza I
Termen de predare a raportului de fază: 30.XI.2015

Faza: nr. 2. Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare şi alunecări de teren din bazinul Bălțați (CP), respectiv microbazinele Țiglău și Coada Gâștii (P1) și stabilirea unor soluții de organizare antierozională a teritoriului agricol și de exploatare agricolă durabilă. Prezentare PP Faza 2
Termen: 01.XI.2016

Faza: nr. 3. Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare și alunecări de teren din bazinul Banca (CP), respectiv microbazinele Țiglău și Coada Gâștii (P1) și stabilirea unor soluții de organizare antierozională a teritoriului agricol și de exploatare agricolă durabilă. Prezentare PP Faza 3
Termen: 31.X.2017

Faza: nr. 4. Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare şi alunecări de teren din perimetrul Vutcani, respectiv microbazinele Ţiglău şi Coada Gâştii (P1) şi stabilirea unor soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă. Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor propuse către factorii interesaţi şi diseminarea rezultatelor. Prezentare PP Faza 4

Termen: 31.X.2018

Prezentare rezultate obţinute în cadrul proiectului

Short overview of the results obtained

——————————————————————————

PROIECTUL DE CERCETARE DE EXCELENȚĂ (CEEX) „REABILITAREA ECOLOGICĂ ŞI MANAGEMENTUL DURABIL AL ZONELOR CU TERENURI AFECTATE DE RAVENE ŞI/SAU ALUNECĂRI DE TEREN DIN MOLDOVA” (MARAVAL) – CONTRACT NR. 743/2006

Scurtă prezentare a proiectului MARAVAL Contract nr. 743/2006 și a rezultatelor obținute

Short overview of MARAVAL Project Contract no. 743/2006

 

REZULTATE FINALIZATE

STUDIU EFECTUAT CU TEHNICI GIS SI MASURATORI GPS PRIVIND DEGRADAREA TERENURILOR DEGRADATE PRIN RAVENATIE SAU ALUNECARI DE TEREN DIN BH STUDINET

STUDIU EFECTUAT CU TEHNICI GIS SI MASURATORI GPS PRIVIND DEGRADAREA TERENURILOR DEGRADATE PRIN RAVENATIE SAU ALUNECARI DE TEREN DIN BH SIMILA

STUDIU EFECTUAT CU TEHNICI GIS SI MASURATORI GPS PRIVIND DEGRADAREA TERENURILOR DEGRADATE PRIN RAVENATIE SAU ALUNECARI DE TEREN DIN BH LOHAN

METODA NOUA DE DETERMINARE A PARAMETRILOR MORFOMETRICI AI RAVENELOR SI ALUNECARILOR DE TEREN CU AJUTORUL UNUI ECHIPAMENT GPS PROFESIONAL

METODA NOUA DE DETERMINARE A PARAMETRILOR MORFOMETRICI AI RIGOLELOR DE PE TERENURILE AGRICOLE CU AJUTORUL UNUI ECHIPAMENT GPS PROFESIONAL

TEHNOLOGII DE REABILITARE ECOLOGICA PRIN METODE SILVOTEHNICE A TERENURILOR RAVENATE SI ALUNECATOARE DIN MOLDOVA

STUDIU PRIVIND LUCRARILE SILVOTEHNICE OPTIME DE AMENAJARE CONSOLIDARE A TERENURILOR RAVENATE SI ALUNECATOARE

STUDIU PRIVIND GEOMETRIA RAVENELOR IN PODISUL MOLDOVEI

STUDIU PRIVIND DISTRIBUTIA RAVENELOR IN PODISUL MOLDOVEI

PROCEDEU DE EVALUARE A EFICIENTEI AMELIORATIVE A RETELELOR DE DRENAJ EXECUTATE PE TERENURILE ALUNECATE

MODEL MATEMATIC DE EVALUARE A RATEI DE AVANSARE A RAVENELOR

METODA TERMODINAMICA DE EVALUARE A CAUZELOR GENETICE DE RAVENATIE

METODA IMBUNATATITA DE DRENAJ INTERN A TERENURILOR ALUNECATE

METODA DE VALORIFICARE AGRICOLA A ERODOSOLURILOR LUTO_ARGILOASE DE PE TERENURILE ALUNECATE DRENATE SI MODELATE

METODA DE EVALUARE A POTENTIALULUI SI A PROBABILITATII LA ALUNECARE A VERSANTILOR

METODA DE EVALUARE A EROZIUNII EFLUENTE DE PE TERENURILE AGRICOLE ALUNECATE

METODA DE ANALIZA PE TERMEN LUNG A PROCESELOR DE ALUNECARE

CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA SI EFICIENTA CULTURILOR FORESTIERE DE PROTECTIE INSTALATE PE TERENURI RAVENATE SI ALUNECATOARE DIN MOLDOVA