Cercetare

Proiectul /Contractul ADER 12.4.1/27.X.2015

Soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă bazate pe inventarierea alunecărilor de teren şi ravenelor

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Contractor: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ”Mircea Moțoc” Perieni (SCDCES-MM Perieni)

Coordonator proiect: SCDCES-MM Perieni, Director de proiect: Dr. ing. Hurjui Cosmin, CS II

Partener 1: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Responsabil de proiect: Prof. univ. dr. Rădoane Maria

Data începerii proiectului. 27.X.2015; Data finalizării proiectului: 30.XI.2018; Durata: 38 luni
Faza: nr. 1. Studiu documentar şi de teren privind selectarea unor micro bazine hidrografice ce se vor constitui în perimetre de studiu si pentru care se vor propune soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă. Prezentare PP Faza I
Termen de predare a raportului de fază: 30.XI.2015

Faza: nr. 2. Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare şi alunecări de teren din bazinul Bălțați (CP), respectiv microbazinele Țiglău și Coada Gâștii (P1) și stabilirea unor soluții de organizare antierozională a teritoriului agricol și de exploatare agricolă durabilă. Prezentare PP Faza 2
Termen: 01.XI.2016

Faza: nr. 3. Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare și alunecări de teren din bazinul Banca (CP), respectiv microbazinele Țiglău și Coada Gâștii (P1) și stabilirea unor soluții de organizare antierozională a teritoriului agricol și de exploatare agricolă durabilă. Prezentare PP Faza 3
Termen: 31.X.2017

Faza: nr. 4. Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare şi alunecări de teren din perimetrul Vutcani, respectiv microbazinele Ţiglău şi Coada Gâştii (P1) şi stabilirea unor soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă durabilă. Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii soluţiilor propuse către factorii interesaţi şi diseminarea rezultatelor. Prezentare PP Faza 4

Termen: 31.X.2018

Prezentare rezultate obţinute în cadrul proiectului

Short overview of the results obtained