INFORMAȚII PUBLICE

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

RESURSE UMANE

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2022

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2021 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2020

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2019

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2018

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2017

 

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2016

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2015

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2013

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2012

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2010

RAPORTĂRI FINANCIARE

BUGETUL

BILANȚUL ȘI CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

      SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI 2007 – 2021

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI

BALANȚA DE VERIFICARE

RAPORT DE GESTIUNE

ACHIZIȚII

INVESTIȚII

 

  MIJLOACE FIXE PROPUSE LA CASARE