INFORMAȚII PUBLICE

DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

       Formulare tipizate

 

RESURSE UMANE

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2021 

 

RAPORTĂRI FINANCIARE

BUGETUL

BILANȚUL ȘI CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

      Sinteza principalilor indicatori economico – financiari 2007 – 2021

 

BALANȚA DE VERIFICARE

RAPORT DE GESTIUNE

ACHIZIȚII

INVESTIȚII

 

  MIJLOACE FIXE PROPUSE LA CASARE