Introducere

Teritoriul României, care se află în Europa de Sud-Est, cuprinde 237.500 de kilometri pătrați (58,7 milioane de acri). România are o varietate de peisaje foarte bine proporționate: 36% Munții Carpați și subcarpații, 34% dealuri și dealuri, 30% câmpii. În limitele sale trăiesc 23,5 milioane de oameni.

Eroziunea totală pe terenurile agricole din România – tone/ha/an (după M. Motoc, 1983)

Aproximativ 43% (6,4 milioane de hectare) din cele 14,963 milioane ha de terenuri agricole sunt terenuri înclinate cu potențial de eroziune. În ceea ce privește randamentul sedimentelor din terenurile agricole românești, estimările se ridică la 106,6 milioane tone/an. Culturile agricole, terenurile de pășunat și cele neproductive intră în această sumă cu 81,6%. Sedimentele provenite din eroziunea de suprafață și cea de adâncime reprezintă în medie 72,6% din această valoare. Ritmul de eroziune de vârf (30-45 tone/ha/an) este înregistrat în curbura subcarpaților. 

Eroziunea solurilor de pe terenurile agricole reprezintă o preocupare permanentă pentru cercetătorii de la SCDCES „MM” Perieni

În imaginea de mai sus se pot observa aproape toate formele de degradare a solurilor (eroziune de suprafață, ogașe, ravene, alunecări de teren, etc.) nu departe de sediul SCDCES „MM” Perieni.

Alunecările de teren și/sau ravenele au fost și sunt în continuare subiecte importante pentru cercetătorii de la SCDCES „MM” Perieni.


Teritoriul Stațiunii Perieni înainte de amenajare (foarte fragmentat) și după amenajarea antierozională din anii ’60.

Total area under conservation practices 2035 ha


 Profil de sol în Cernoziom cambic lut nisipos